Wednesday, September 21, 2011

ANALISIS BHG B KERTAS 1 BM PERCUBAAN NEGERI2 SPM 2011

Selamat menghadapi peperiksaan, gunakan kesempatan yang ada untuk memantapkan diri dengan keperluan yang perlu. Jangan lupa memerhati analisis-analisis bagi K1 dan K2 bagi soalan percubaan negeri. kalau berkesempatan jawab mana-mana soalan yang banyak ditanya oleh kebanyakan negeri terutama bahagian B ( karangan terbuka ) dan komsas serta novel. Dalam pengalaman saya tajuk-tajuk yang sangat popular jarang sekali ditanya dalam SPM tetapi tajuk-tajuk yang ke-3 atau ke-4 penting biasanya akan keluar. Kalau berkesempatan saya akan jelaskan kemudian. Sebagai cadangan eloklah anda biasakan dengan tajuk soalan 2 ( berkaitan dengan peranan ibu bapa ) lihat semua sudut sama ada langkah mengatasi masalah atau faktor yang dapat membantu pembentukan individu atau keluarga yang bahagia atau sebagai ( ke arah positif ). Saya cuba membina satu cara ( nota ringkas ) sebagai panduan kepada pelajar untuk menjawab ( menulis ) isu ini. Selamat berusaha!!Soalan No2, Bahagian B, Kertas 1, SPM 2011
Perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok dan melepak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak.
Huraikan peranan keluarga bagi menangani masalah ini.