Tuesday, May 12, 2009

Sesi Ceramah Pelajar Tingkatan 6 ( 12.5.2009 )

Satu sesi taklimat telah diadakan khas untuk pelajar aliran kemanusiaan tingkatan enam bagi membantu mereka membuat pilihan mata pelajaran yang tepat. Taklimat bagi mata pelajaran bahasa Melayu disampaikan sendiri oleh Ketua Bidang Bahasa iaitu Tn. Haji Sidik
Taklimat mata pelajaran Ekonomi telah disampaikan oleh Tn. Haji Azhar ketua Panitia Ekonomi
Monday, May 11, 2009

Selamat Datang Pelajar Tingkatan 6 Sesi 2009/2010

Pelajar-pelajar Tingkatan 6 Rendah sedang bersiap sedia mendengar
penerangan daripada guru penyelia tingkatan 6 pada hari pertama
mereka melaporkan diri ( 11.5.2009) di SMI

Sebahagian pelajar daripada beberapa buah sekolah di sekitar Bandaraya Ipoh yang ditawarkan ke tingkatan 6 bagi aliran Sains dan Kemanusiaan

Mereka bertemu rakan-rakan lama dan baru setelah 5 bulan
meninggalkan bangku persekolahan

Kebanyakan pelajar akan melaporkan diri ke tingkatan 6 sebelum mereka
menerima tawaran daripada pelbagai IPTA atau IPTS

Tuesday, May 5, 2009

KARANGAN 7

Karangan Jenis Fakta
Tajuk : Masalah disiplin dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah tersebut.Masalah disiplin pelajar merujuk perbuatan atau salah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Salah laku yang sering dilakukan oleh pelajar termasuklah ponteng, melawan guru, vandalisme, kekemasan diri, buli dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah tersebut.

Masalah disiplin dalam kalangan pelajar dewasa ini tidak boleh dipandang ringan, malah perlu diberi perhatian yang serius. Institusi keluarga merupakan faktor penting dalam pembentukan disiplin di sekolah kerana di sinilah asas disiplin diperoleh sebelum pelajar menjejakkan kaki ke alam persekolahan. Ahli keluarga merupakan orang yang bertanggungjawab memperkenalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Kasih sayang yang mereka peroleh akan menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab sebagai anak dan pelajar.

Seterusnya, pihak pentadbir sekolah juga boleh menangani masalah disiplin pelajar dengan cara memperketat pelaksanaan peraturan sekolah, mengenakan hukuman yang berat kepada mereka yang terlibat supaya menjadi teladan kepada pelajar yang lain. Guru-guru juga perlu diberi kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan peraturan sekolah selain tanggungjawab yang dipikul oleh guru disiplin. Persatuan ibu bapa dan Guru (PIBG) juga mesti memainkan peranan untuk menangani masalah disiplin para pelajar.

Selain itu, media massa turut memainkan peranan untuk mengatasi masalah disiplin pelajar. Media massa, khususnya televisyen tidak seharusnya terlalu mementingkan keuntungan, sebaliknya harus berperanan membentuk. Mendidik, dan menanamkan kesedaran kepada penonton. Program-program yang bercirikan keganasan dan seks patut dihentikan terus penayangannya kerana dikhuatiri akan mendatangkan kesan negatif kepada pelajar-pelajar.

Mata pelajaran Pendidikan Islam. Pendidikan Moral dan Sivik dalam sistem pendidikan adalah sangat penting dalam usaha untuk mengajar dan mendidik pelajar. Pendidikan agama yang kuat akan dapat mengelakkan pelajar daripada melakukan perkara-perkar yang negatif. Nilai-nilai moral akan diperoleh pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Moral dan Sivik. Pendidikan ini membantu pelajar membentuk peribadi mulia dan boleh membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga dan masyarakat.

Kesimpulannya, salah laku dan kemerosotan disiplin pelajar akan berterusan sekiranya pihak yang terlibat enggan berganding bahu untuk mengorak langkah bersama-sama menangani masalah ini. Jika dibiarkan berterusan , keadaan yang sedia ada boleh mengugat perkembangan pelajar dan sistem pendidikan di negara ini. Keperihatinan masyarakat bermaksud memberi kerjasama sepernuhnya kepada pihak berkuasa, khususnya pihak polis dalam menyampaikan maklumat serta membantu melaksanakan peraturan sedia ada.

(Sumbangan Pn. Harlina)

BERDASARKAN KARANGAN DI ATAS, CATATKAN ISI UTAMA DAN HURAIAN BAGI SETIAP PERENGGAN

Perenggan Isi 1
Isi Utama : .......................................................................
Huraian Isi : ....................................................................

Perenggan Isi 2
Isi Utama : .......................................................................
Huraian Isi : ......................................................................

Perenggan Isi 3
Isi Utama : .......................................................................
Huraian Isi : ....................................................................