Friday, April 8, 2011

KATA MAJMUK MANTAP BAHASA MELAYU

Kini, anda (khususnya para pelajar saya) boleh cetak terus daripada halaman ini tidak perlu lagi minta kebenaran saya melalui email saya. Cara menggunakannya hanyalah hafal saja. Jadi kata majmuk lain yang tidak tidak berkaitan dengan kedua-dua cerita di atas secara automatik dieja terpisah. Contohnya kereta api, atur cara, tengah hari, pasar raya dan lain-lain lagi.