Thursday, August 20, 2009

MENGAPA PRINSIP TATABAHASA YANG MUDAH MASIH TIDAK DAPAT DIKUASAI PELAJAR?????

Hasil Pemerhatian Saya,
Kertas 1 BM, Percubaan Perak baru-baru ini, saya dapati masih terdapat sebilangan pelajar yang masih belum dapat menguasai prinsip-prinsip asas tatabahasa.


Akibatnya soalan-soalan mudah telah dipersia-siakan begitu sahaja, ( Terdapat 14 kesalahan umum telah dikemukakan dalam kertas soalan tersebut yang sepatutnya telah dapat dikuasai )

1. dipercepat / mempercepatkan ( kata adjektif tidak boleh pakai 3 imbuhan )
2. masih teringat akan / dengan kenangan manis ( dengan digunakan dlm 4 situasi - guna,
cara, sama, banding)
3. mereka tonton / ditonton oleh mereka ( gunakan perinsip 012K3 )
4. bersandar fakta / bersandarkan fakta ( kata kerja transitif aktif mesti diikuti oleh
objek)
5. menghubungi / menghubungkan bandar ( men... i diikuti oleh orang, men ... kan diikuti
oleh benda )
6. pusat membeli-belah / pusat beli-belah ( membeli- belah ialah kata kerja transitif
perlu ada pelaku dihadapannya)
7. Setiap orang peserta / setiap peserta ( kata bilangan tidak tentu tidak perlu diikuti oleh
penjodoh bilangan kecuali beberapa )
8. di antara / antara kamu ( di antara digunakan untuk menunjukkan jarak )
9. demi / untuk ( pilih salah satu kerana membawa makna / fungsi yang sama)
10. yang dimasak oleh kakak / yang kakak masak / yang dimasak kakak ( gunakan prinsip
012K3)
11. ialah / adalah pengorbanan ( ialah diikuti oleh kata nama)
12. menghadiahi sebuah buku / menghadiahkan sebuah buku ( men...i dikuti oleh
orang )
13. kepada / ke blok pangsapuri ( kepada digunakan untuk orang, ke untuk tempat)
14. sukakan / suka akan ( kata adjektif emosi tunggal perlu diikuti oleh kata akan)

(Semua penerangan yang digunakan di atas telah penulis permudahkan mengikut kefahaman penulis)
Apa harus anda lakukan???? Bincang dengan guru anda!!!!
Pastikan anda dapat menguasainya sebelum terlambat.