Friday, February 12, 2010

FORMULA TATABAHASA 012K3 ( AYAT PASIF)

Semoga formula ini dapat membantu pelajar memahami cara membina ayat pasif diri pertama , kedua dan ketiga. Ayat-ayat dalam contoh di atas sangat mudah dan paling asas.

No comments:

Post a Comment