Monday, October 8, 2012

ANALISIS BHG B KERTAS 2, PMR PERCUBAAN NEGERI 2012

N 9       :   Peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat
                 ISI :  Peranan keluarga, Peranan sekolah, Peranan Media massa, Peranan kerajaan
Melaka  :  Cara-cara menghargai warga tua Memberi wang sekucupnya
                 ISI : Memberikan kasih sayang, Menjaga perasaan mereka, Selalu mengunji mereka
Kedah :    Kepentingan hutan Sumber kayu balak.
                ISI :  Sumber penrubatan tradisional, Rekreasi eko ( ekopelancongan ), Habitat haiwan
WPKL  :  Aktiviti masa senggang.
                ISI :  Bersukan, Melayari internet, Berkebun sayur, Membaca
Selangor : Langkah2 mengatasi sungai cetek
                ISI :  Mengawal aktiviti penenbangan pokok  Mengawal aktiviti penembangan pokok
                         Mengawal aktiviti pembuangan sampah ke dalam sungai,Mendalamkan dasar sungai,
                         Mengawal aktiviti hakisan di tebing sungai.
Kelantan :  Usaha2 untuk menyemaikan Sikap berbudi bahasa.
                 ISI :  Tidak menyakiti orang lain, Tidak meninggikan suara apabila bercakap dgn orang yg 
                          lebih tua, Sentiasa mengucapkan salam, Menggunakan bahasa yang bertatasusila
Pulau Pinang :  Ciri2 sekolah selamat.
                ISI :  Sistem kawalan keselamatan di pintu masuk, Menyediakan pengawal lalu lintas, 
                         Menyediakan alat pemadam kebakaran, Setiap kelas ada pelan arah kebakaran
Pahang  :  Punca-punca keracunan makanan.
                ISI :  Tidak mencuci tangan sebelum makan, Peralatan yang tidak bersih, Makanan yang
                         terdedah, Pengabaian kebersihan premis jualan
Perak   :   Kesan-kesan kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negara kita.
                ISI :  Pertambahan kawasan petempatan setinggan, Meningkatkan pelbagai kes jenayah,
                        Mengancam keselamatan penduduk, Mengehadkan peluang pekarjaanm
Catatan :
Bahan tentang Alam sekitar 2X ( atasi sungai cetek, kepentingan hutan ), Nilai baik 3X ( menyemai sikap berbudi bahasa, menghargai warga tua, memupuk minat membaca ),

No comments:

Post a Comment