Saturday, June 13, 2009

KARANGAN 9 ( SPM )

Karangan ini untuk pelajar SPM sahaja

TAJUK
Bincangkan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Berlakunya Penderaan Kanak-Kanak serta Cara Menanganinya.
Pendahuluan
Ubahsuai tajuk / tema
Bukti/Fenomena
Agensi
Peribahasa
Soalan

Contoh ayat/frasa/ayat pendahuluan
Kes penderaan kanak-kanak semakin membimbangkan masyarakat …
Fenomena ini dapat dilihat melalui media massa yang saban hari…
Justeru agensi-agensi seperti Kementerian Kebajikan Masyarakat , Polis Diraja..
Memperlihatkan masy. semakin miskin dengan nilai moral walaupun kaya dengan material
Apakah penyebab utama musibah ini berlaku?

Isi 1Faktor penyebab - Masalah Rumah Tangga
Pasangan suami isteri menghadapi krisis rumah tangga/bercerai/bergaduh
Melepaskan geram terhadap anak-anak
Didera dengan pelbagai cara

Isi 2Faktor penyebab - Tekanan Hidup
Ibu bapa menghadapi tekanan di tempat kerja
Tekanan ekonomi, ingin mengejar kerjaya
Melepaskan tekanan kepada anak-anak


Isi 3Faktor penyebab - Pengasuh
Menyerahkan anak-anak kepada pengasuh yang tidak diketahui latar belakangnya.
Memberikan kebebasan kepada pengasuh mendidik anak-anak
Pengasuh yang tidak bertanggungjawab akan mendera kanak-kanak di bawah jagaannya


Isi 4Cara Atasi - Akta
Menguatkuasankan akta yang sedia ada
Mengenakan hukuman yang berat
Hukuman penjara dan sebat
Jika melibatkan kehilangan nyawa , hukuman gantung mandatori


Isi 5Cara atasi - Kursus
Menambah baik model kursus rumah tangga
Bakal suami isteri diberikan lebih pendedahan tentang ilmu keibubapaan
Penerapan nilai moral dan keagamaan
Kempen kesedaran, poster, cogan kata

PenutupPendapat
Seruan
Harapan

Contoh frasa/ayat
Anak adalah amanah Tuhan dan penyambung zuriat
Semua ibu bapa dan bakal ibu bapa diseru..
Perlu dididik dan dijaga dengan sempurna
Agar dapat melahirkan generasi yang cemerlang dan berjaya dalam kehidupan

1 comment: