Sunday, January 24, 2010

CARA UNTUK MENGHAFAL KATA MAJMUK MANTAP

Banyak cara kita boleh menghafal sesuatu fakta atau perkara, antaranya dengan mengubahnya dalam bentuk cerita yang senang diingat. Contohnya untuk menghafal kata majmuk mantap agak sukar tetapi kita boleh meminta para pelajar mengulangnya beberapa kali supaya mereka dapat mengingati cerita berkaitan bukan menghafalnya satu persatu. Apabila dikemukakan kata majmuk terpisah ( sebagai contoh kata atur cara ) mereka akan merujuk kepada cerita di atas sama ada terdapat hal yang berkaitan dengan atur cara atau tidak. daripada situ mereka akan dapat menentukan sesuatu kata majmuk itu dieja terpisah atau bercantum. Selamat mencuba.

No comments:

Post a Comment