Friday, March 12, 2010

Majalah sekolah "The Michaelian" edisi 2009 baru saja dilancarkan semalam. Edisi ini merupakan edisi kedua yang saya terlibat secara langsung sebagai penyelaras. Kesempatan ini saya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada tenaga kerja daripada kalangan guru dan pelajar ( terlalu ramai untuk disebut satu persatu ) yang telah bertungkus lumus menyiapkannya sebelum keputusan SPM diumumkan semalam. Alhamdulillah majalah ini dapat disiapkan beberapa jam sebelum pelajar Tingkatan 5 2009 mengambil keputusan mereka. Saya sangat terhutang budi kepada beberapa individu yang memberi komitmen yang begitu tinggi bagi memastikan kelancaran penerbitan The Michaelian kali ini. Antaranya Mr. Ravichandran, Mr Peter Khiew, Joanna Ooi, Haji azhar, Mr Timothy Chee, Nicholas Ling, Bro Matthew dan beberapa nama lagi.

No comments:

Post a Comment